Regulamin

 

1. W rozgrywkach JLŚ biorą udział gminy: Pilica, Szczekociny, Ogrodzieniec, Żarnowiec,  Kroczyce, Włodowice, Klucze, Olkusz, Poręba i Łazy, Miechów i Wolbrom.

2. Każdą gminę reprezentują drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych oraz drużyna samorządowców. Opiekun drużyn gimnazjalistów powinien mieć listę zawodników potwierdzoną przez dyrektora szkoły. Uczniowie powinni posiadać ważne legitymacje szkolne do wglądu przed meczem.

3. Drużyna samorządowców składa się z   zawodników zgodnie z regułą 200+. Imienna kadra zawodników powinna być dostępna do wglądu podczas turnieju.

4. Rozgrywki toczą się systemem każdy z każdym bez spotkań rewanżowych zgodnie z terminarzem.

5. Drużyny grają do dwóch wygranych setów, sety gramy  do 25 pkt. z zachowaniem 2 punktów przewagi.

6. W przypadku  kiedy po dwóch setach jest remis gramy seta trzeciego do 15 pkt. z zachowaniem 2 punktów  przewagi.

8. W skrajnym przypadku drużyna może liczyć 5 zawodników w polu

9. Podczas meczów obowiązują przepisy PZPŚ.

10. Za wygranie meczu w poszczególnych kategoriach drużyna zwycięska otrzymuje:
- 3 punkty przy wyniku 2-0,
- 2 punkty przy wyniku 2-1/drużyna przegrywająca otrzymuje  1 pkt. /

11. Wysokość siatki:  dziewczyny - 224 cm, chłopcy - 235 cm (wysokość siatki mierzona  na środku boiska).

12. O końcowej kolejności w poszczególnych kategoriach decydują:

          - większa ilość zdobytych punktów,

          - w przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwie lub   więcej drużyn decyduje:

          - lepsza różnica setów,

          - większa ilość zdobytych setów,

          - mniejsza ilość straconych setów,

          - lepsza różnica małych punktów,

          - większa ilość zdobytych małych punktów,

          - mniejsza ilość straconych małych punktów,

          - bilans bezpośrednich pojedynków miedzy zainteresowanymi drużynami.

13. O końcowej kolejności w rywalizacji gmin decydują:

          - suma zdobytych punktów przez drużyny dziewcząt i chłopców
w rundzie zasadniczej.

          - w przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwie lub   więcej gmin decyduje:                     

          - lepsza różnica setów,

          - większa ilość zdobytych setów,

          - mniejsza ilość straconych setów,

          - lepsza różnica małych punktów,

          - większa ilość zdobytych małych punktów,

          - mniejsza ilość straconych małych punktów,

          - bilans bezpośrednich pojedynków miedzy       zainteresowanymi drużynami.

 14. Dwie ostatnie kolejki spotkań  odbywają się zgodnie z terminarzem bez możliwości przekładania spotkań. Wszystkie zaległe spotkania musza się odbyć do tego momentu.

15. Po rundzie zasadniczej /11 meczach/4 najlepsze drużyny w każdej kategorii rozgrywają turniej finałowy. Zwycięzca turnieju zostaje triumfatorem JLŚ w swojej kategorii.

16 Turniej finałowy odbywa się wg regulaminu, który stanowi załącznik nr 1.

18. Organizatorem turnieju finałowego w swojej kategorii  Final Four jest drużyna, która wygrała rundę zasadniczą.

19. W przypadku gdy zespół z jednej gminy wygrał rundę zasadnicza w więcej niż jednej kategorii przysługuje mu prawo wyboru organizacji jednego turnieju finałowego.

20. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy drużynami będą rozstrzygane przez Komisję Arbitrażową JLŚ a jej  werdykt jest ostateczny. W skład komisji wchodzą:
Leszek Sobota, Tomasz Lewandowski, Mirosław Kurp.

21. Sędzią głównym spotkań może być tylko osoba pełnoletnia